E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Koncerti përmbyllës për vitin shkollor 2020/2022

Te Shtunën, me datë 26 Qershor 2021 në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë u mbajt koncerti përmbyllës për këtë vitin shkollor 2020/2021 shkollor. Nxënësit luajtën pjesë klasike, solo, duo, trio si dhe ansambli ishte pjesa më e bukur edhe përmbyllëse e koncerit.  Morren pjesë në paraqitje të gjithë nxënësit duke filluar nga fillestarët, kursistët e deri tek nxënësit që këtë vit diplomuan ku edhe u paraqiten me kor dhe ansambël si pjesë e domosdoshme e edukimit muzikor që ata përfunduan gjatë këtyre viteve. 

Prishtinë 24.06.2021