E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Përshtypjet e koncertit të orkestrës së fëmijëve të Prishtinës "Amadeus"

Përshtypjet e Orkestrës së fëmijëve të Prishtinës

Jemi të lumtur që themelimi i orkestrës së fëmijëve "Amadeus" mori vëmendjen e mediave më të mëdha në vend. 😍

 Falenderojmë secilën prej tyre për vëmendjen që i kushtuan kulturës dhe të ardhmes së fëmijëve.

Një iniciativë e tillë medoemos pasuron jetën kulturore të qytetit dhe vendit. Është gjithashtu me benefit shumë të lartë për vet instrumentistët e vegjël sepse  kompleton edukimin e tyre muzikor me përvojën më të çmueshme, ate të  lojës në grup masiv siç është orkestra.

Kjo orkestër nuk është vetëm një grup muzikor, por një vepër e artit dhe pasionit të përbashkët të të vegjëlve tanë instrumentistë.

Për të rikthyer atmosferën e këndëshme të disa ditëve më parë të cilën e dokumentuan mediat e shumta kosovare ndiqni përmbledhjet e ATV dhe Programin Fluturues të Fëmijëve-PFF, përmbledhjen “Një skenë plot yje” të RTK për koncertin e parë të orkestrës së fëmijëve dhe korit ”Amadeus” dhe poashtu intervistën e drejtoreshës Hana Petrovci- Fetahu dhe dirigjentit Vehbi Shosholli në emisionin Për ditë të mbarë në RTV21 .

Falenderojm mediat në fjalë që morën pjesë në dokumentimin e suksesit të fëmijëve tanë!

Bashkangjitur gjeni Link-et përkatëse të lartëcekura:

ATV - emisioni Alarm  për koncertin e orkestrës

https://youtu.be/hRtb8x7dmNc

 

ATV - Studio A për themelimin e orkestrës

https://youtu.be/cBmxQGG9_2o

 

TV 21 - Për ditë të mbarë

Themelohet orkestra e fëmijëve

https://youtu.be/wYi9bc0QeuA

 

RTK Mirëmengjesi Kosovë

Për themelimin e orkestrës

https://youtu.be/MZhIucOYCz8

 

RTK pasdite për koncertin e parë të orkestrës dhe planet në të ardhmen

 

https://youtu.be/3xfMV7tuGS0

 

KTV - Programi fluturues i fëmijëve për punën me fëmijët në orkestër

https://youtu.be/Gx3ahDJBuQ8

 

Klan Kosova për themelimin e orkestrës

 

https://m.youtube.com/watch?v=8lNqaBvF2OE&feature=youtu.be

 

KULT PLUS për koncertin e parë të orkestrës së fëmijëve

 

https://www.kultplus.com/muzika/me-nje-skene-plote-yje-behet-inaugurimi-i-orkestres-se-femijeve-te-prishtines/?fbclid=IwAR1QOOY9WTS9C7EsctTuTxvOuGqSDTVNduc79H3wclZy4QuFY2jw3xU7dAU

 

KULT PLUS për themelimin e orkestrës së fëmijëve "Amadeus"

29 Qershor 2023