E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Konkurs për regjistrimin e nxënësve në vitin shkollor 2018/2019

Shkolla e muzikës “Amadeus” shpall konkurs për regjistrimin e nxënësve në vitin shkollor 2018/2019

Drejtimet dhe moshat:

Parashkollor muzikor: Nxënësi duhet të jetë 4 – 6 vjec

Balet: Nxënësi duhet të jetë 4 vjec e tutje

Violoncelo: Nxënësi duhet të jetë 7 vjec e tutje

Flaut: Nxënësi duhet të jetë 7 vjec e tutje

Bateri: Nxënësi duhet të jetë 6 vjec e tutje

Klarinet: Nxënësi duhet të jetë 8 vjec e tutje

Solokëndim: Nxënësi duhet të jetë 7 vjec e tutje

Piano: nxënësi duhet të jetë 6 vjec e tutje

Kitarë: Nxënësi duhet të jetë 7 vjec e tutje

Violinë: Nxënësi duhet të jetë 6 vjec e tutje

Saksofon: Nxënësi duhet të jetë 10 vjec e tutje

Për informata më të detajuara në lidhje me organizimin e mësimit, orarin, ditët dhe cmimet na kontaktoni në: +383 49 180008

Email: shkollaemuzikesamadeus@gmail.com

Ose aplikoni online përmes kësaj web faqe dhe ne ju kontaktojmë prapa.

 VEREJTJE: Nxënësit mund të regjistrohen në cdo kohë të vitit. Shkolla do të vlërësojë nxënësin fillestar dhe do t’I organizojë mësim shtesë/plotësues nëse ka nevojë, për ta kyqur me grupin përkatës të nivelit të tijë për lëndën e solfëzhit dhe instrumentin e zgjedhur, ose solokëndimin

Nëse nxënësi bënë transfer nga shkolla tjetër e muzikës, atëherë duhët të sjell flëtëkalimin dhe vërtetimin nga ajo shkollë.